Kemasukan Universiti Malaya Sesi Akademik 2018/2019
   
Semakan Kemasukan Lepasan STPM/STAM/Matrikulasi/Setaraf (Ijazah Pertama UM)
   
Semakan Rayuan Kemasukan Lepasan STPM/STAM/Matrikulasi/Setaraf (Ijazah Pertama UM)
Logout
   
Permohonan Kemasukan Lepasan PASUM


PENGEMASKINIAN FASA 2 AUTONOMI PASUM
  
PERINGATAN PENTING
  
Pelajar TIDAK dibenarkan membuat pindaan kepada pilihan program bertemuduga #. Sekiranya pelajar didapati membuat pindaan kepada pilihan program bertemuduga, permohonan pelajar TIDAK akan diproses dan program pilihan Fasa 1 diambilkira.
  
Pelajar hanya DIBENARKAN membuat pindaan kepada pilihan program TIDAK BERTEMUDUGA sahaja tanpa mengubah kedudukan pilihan program.
  
  
 
  • Syarat Kelayakan Khas bagi Program Pengajian Ijazah Pertama
    Universiti Malaya Sesi 2018/2019